Onafhankelijk onderzoek

Per 1 januari 2014 is het Productschap Akkerbouw opgeheven. Dat betekent dat u van het Productschap Akkerbouw geen nota meer zult ontvangen voor het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek.  Maar het betekent ook dat er ook geen onafhankelijk onderzoek, ingebracht door telers, meer wordt uitgevoerd! 

Als we nu niets doen, wordt alle onderzoek geregisseerd door andere partijen dan de telers zelf. Als teler zult u daarmee de kennis die ontwikkeld wordt via onafhankelijk onderzoek ook niet meer rechtstreeks krijgen. 

 

Kan het anders?

Natuurlijk kan het anders. Wij hebben in de samenwerking met Agrarisch Innovatie en Kennis Centrum  Rusthoeve een jarenlange ervaring rondom uienonderzoek opgebouwd in het Uien Innovatie en KennisCentrum (UIKC).  We willen, u als teler, de gelegenheid geven actief in het UIKC en de kennisontwikkeling deel te nemen. Zo willen we gelden bij elkaar brengen  om echt onafhankelijk en betrouwbaar onderzoek te doen  waarbij telersgeld wordt ingezet voor telersvragen.  

Reeds 200 telers gingen u voor: 
neem het heft zelf in handen en wordt participant!