Het Uien Innovatie en Kenniscentrum

Het Uien Innovatie en Kenniscentrum is een initiatief van Proefboerderij Rusthoeve en Delphy. De initiatiefnemers streven er naar om ook andere strategische partners bij het initiatief te betrekken. Het UIKC is een stichting zonder winstoogmerk.

Om op de huidige ontwikkelingen actief in te spelen is het Uien Innovatie en Kenniscentrum opgericht. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum wil onderzoek en advies bundelen onder één dak en de wensen voor onderzoek ketengericht benaderen. Het Uien Innovatie en Kenniscentrum streeft naar maximaal commitment van de gehele uiensector. 

De meeste uien worden verwerkt in Zeeland waar 80% van de verwerking en handel in uien plaatsvindt. De teelt vindt plaats in geheel Nederland waarbij dit zich concentreert in Flevoland en Zuidwest Nederland. Daarnaast zien we ook steeds meer uien in Friesland, Groningen, Drenthe en Zuid Oost Nederland.